ว่าด้วยหุ้น และ Bias

posted on 16 Feb 2011 13:31 by 1year1dream in Diary
๑. ก่อนเราซื้อหุ้น
เราจะศึกษา อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น ราคาสินค้า ต้นทุน แนวโน้ม ธุรกิจ
ข่าวด้านบวกด้านลบ เรายอมรับหมด ความระมัดระวัง มีการวางแผนว่า ซื้อตอนนี้ราคาจะไป
ถึงเท่าไหร่ เราต้องการขายเมื่อไหร่

๒. หลังจากที่เราซื้อหุ้นแล้ว และกำลังถืออยู่
เราจะเริ่มรับแต่ข่าวดี ไม่ว่าข่าวจะร้ายแค่ไหน เราก็จะมองเป็นข่าวดี เกิดความ bias มาก
ตอนนี้ ใครพูดเรื่องข่าวร้าย นอกจากเราจะไม่ฟังแล้ว เรายัง ด่า กลับด้วย

๓. หลังจากเราขายหุ้นไปแล้ว
เราจะไม่ยอมฟังข่าวดีเลย มีข่าวดีแค่ไหนเราก็จะไม่เชื่อ เราจะไม่ยอมรับเด็ดขาด ว่าเรา
ตัดสินใจผิด นอกจากนั้นจะพยายามหาข่าวร้าย มาประโคม เพื่อยืนยันในสิ่งที่เราคิด ว่า
ถูกต้อง

Comment

Comment:

Tweet