ครบรอบ 1 ปี การเป็นวีไอ  VI 1st year anniversary
Port มีผลกำไร +93.32% คิดแบบ XIRR เพราะมีเงินเติมหลายรอบ
ในหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้อะไรมาเยอะ ประสบการณ์มากมาย ที่สำคัญก็คือความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นมา
 
ณ วันที่ 29 เมษายน 2554
กำไร 2,738,000 บาท
เป็นเปอร์เซ็นกำไร +93.32% 
พอร์ตรวม 6,438,000 บาท

 

Comment

Comment:

Tweet